Privacy Policy

iTanks en Industrielinqs  pers en platform (''wij'') respecteert uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit privacy statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Doelen van verwerking
Vanuit iTanks en Industrielinqs benaderen we je -na jouw mondelinge en/of schriftelijke toestemming- per e-mail met nieuws en we nodigen we je uit om deel te nemen aan diverse netwerkbijeenkomsten en inhoudelijke sessies op het iLinqs-festival. Het doel hiervan is kennisdeling en uitbouwen van het netwerk. Verzamelde gegevens worden verwerkt op een wijze die voor de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is, zo schrijft de wet voor. Je hebt het recht om op elk gewenst moment, ongeacht de reden, jouw toestemming in te trekken of aan te passen. Je leest verderop hoe je deze rechten uitoefent.

De categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken zijn contactgegevens, indien door jezelf verstrekt:

  • Voor- en achternaam, e-mail, telefoonnummer, functie, werkadres.

Delen van gegevens met derden
Jouw contactgegevens worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij je hier zelf transparant voor de start van een project of samenwerking expliciet toestemming voor geeft. Het kan noodzakelijk zijn om op basis van een wettelijke verplichting of ons gerechtvaardigd belang gegevens te verstrekken aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties.

Beveiliging
iTanks en Industielinqs nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere Verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijn
Wij bewaren jouw gegevens totdat het festival heeft plaatsgevonden. Je hebt het recht om op elk gewenst moment, ongeacht de reden, jouw toestemming in te trekken. Je kunt ook op elk gewenst moment jouw gegevens en voorkeuren updaten.


Cookies
Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken je IP-adres niet om jouw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Deelname netwerkevents

Bij registratie voor deelname aan onze netwerkevents ga je akkoord met onze voorwaarden van deelname. Deze houden in:

  • Ingevulde contactgegevens worden verwerkt iTanks en Industrielinqs.
  • Bedrijfsnaam, voor- en achternaam en functie worden gedeeld met alle aanwezigen in een bevestigingsmail.
  • Gemaakte foto’s worden geüpload op Linkedin-pagina’s van iTanks of Industrielinqs, Facebook-pagina’s en websites. Ze kunnen ook worden gebruikt in andere uitingen van Industrielinqs of iTanks.


Contact
Wij beantwoorden graag je vragen, klacht of opmerkingen rondom opslag en beheer van jouw gegevens.


iTanks en Industrielinqs behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit privacy statement. Daarom raden wij je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.


Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op: 12 april 2022.